Pårørendegrupper

Bedre Psykiatri tilbyder pårørendegrupper i København, som jeg afholder. De næste grupper har et opstarts møde planlagt d. 6 Januar 2022 kl 19.00 – 20.30.
Grupperne er for alle pårørende, uanset om du er søskende, partner, bedsteforældre, forældre eller vokset op med forældre med psykiske lidelser.

Kan ses på Tv2 paly eller Filmstriben


Her kan i downloade vores tilmeldings dokument, og venligst hvis muligt, vælg flere grupper som du vil have ønske om at deltage i, så skal jeg forsøge at få det store puslespil om pladserne til at gå op. Hvis du kan vente til vores kommende grupper til Januar 2022 så skriv venligst også gerne det på.

Mail siden med info om dig selv incl. dine valg af grupper til mig på terapeutkbh@bedrepsykiatri.dk eller lene@yourmind.dk

1 gruppe kommer til at være rettet til søskende og voksne med forældre med psykiske lidelser – om tirsdagen kl 16.30-18.30.

1 gruppe kommer til at være en åben gruppe med forskellige relationer og diagnoser – om tirsdagen kl 19-21

1 gruppe kommer til at være specifikt for forældre til psykisk syge børn / voksnebørn om onsdagen kl 13-15.

1 gruppe kommer til at være specifikt for forældre til psykisk syge børn / voksnebørn om onsdagen kl 16.30-18.30.


Vi kommer til at arbejde med:
– At dele i gruppen
– Metakognitiv terapi
– Kognitiv terapi
– Positiv psykologi
– Mindfulness
Grupperne mødes 9 gange med 2 uges mellemrum. Gruppen bliver lukket for nye medlemmer efter de første 2 sessioner. Dette er for, at skabe et trygt og sikkert forum.

Som pårørende til en eller flere med psykiske lidelser er der ofte en følelse af ensomhed og afmagt. I grupperne får du muligheden for at kunne dele din situation og følelser med andre der forstår. Det at vide at nu tager du også vare på dig selv og sikre at du kan holde som pårørende på den langebane og møde andre pårørende du kan læne dig op ad frigiver håb og optimisme. I disse grupper er der stor fokus på at oparbejde nye kompetencer og opbygge en større selvindsigt, men det formål at kunne håndtere hverdagen som pårørende uden selv at blive overbelastet.

Det er din rejse og der at dele, lytte og arbejde med diverse redskaber undervejs skaber mange dialoger og erfaringer som her enkelte selv vælger hvor meget det skal fylde. Men det er jeres engagement og involvering der skaber en gruppe, så sikre jeg at kunne komme så mange gange som muligt. Så hvis datoerne ikke passer i din kalender så vent venligst til Januar grupperne, da din deltagelse betyder meget for de andre deltagere.

Information om mødernes opbygning og indhold:

  1. For at holde fokus og ikke blive for påvirket af hinanden, anbefaler vi at i laver egne SMART mål for forløbet, det styrker muligheden for at sikre i får det ud af forløbet som i gerne ønsker. SMART målene gør det mere målbart når vi er færdige, og give jer muligheden for at holde fast i en rød tråd under forløbet under de forskellige opgaver i vil komme til at arbejde med. SMART målene er at finde i dokumentet du kan downloade for tilmelding. S(Specifikt – hvad ønsker du skal være anderledes når vi er færdige), M(Målbart – hvordan kan du måle at du har opnået dit måt, evt ikke tage telefonen på arbejdet, tage på weekend uden at bekymre mig, anvende grubletiden osv.), A(Attraktivt – hvor vigtigt er dette for dig fra 0-100%), R(Realistisk – har du lavet et realistisk mål som vedrøre dig selv, vi kan somme tider sætte mål op for andre, men her handler det om dig), T(Tid – kan dette være opnået inden for gruppens forløb eller inden påske eller inden for 6 mdr. det er dig selv der sætter tiden for hvornår du gerne vil være nået i mål)
  2. Bordet rundt – alle får en mulighed for at dele og lytte til hinanden. Dette møde er det eneste hvor i deler og lytter i begge timer. Men det er for at i alle kan få muligheden for at få sat ord på jeres situation. Det er også det møde hvor flest fortæller at de har følt det var hårdt at sætte ord på og at lytte, men husk det er kun denne ene gang og derefter går vi også igang med at opbygge forståelse for egne dynamikker og redskaber til at håndtere hverdagen som pårørende.
  3. Vi starter med den kognitiv diamant og derefter Bordet rundt. Den kognitive diamant handler om sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Vi kigger på de situationer som er udfordrende for jer og hvilken diamant der er igang og så laver vi en ny diamant ud fra hvordan i godt kunne tænke jeg at håndtere situationen og kigger på hvad det vil kræve. Derefter er der Bordet rundt. Vi afslutter men en kort opsummering af hvad i tager med fra i dag.
  4. Så arbejder vi videre med det kognitive univers. og kigger på jeres leveregler. Jeg giver eksempler på egne leveregler og hvad der sker i mit liv når mine leveregler bliver aktiveret samt hvordan man kan øve sig i at opbygge nye mere hensigtsmæssige leveregler. Leveregler kan ses som vi har briller på med forskellige farve i, og det gør at vi ikke ser situationen ens. Så hvis en har blå glas, en har grønt glas og en har rødt glas i deres briller vil ingen se citronen som gul. Men hver opleve deres citron i deres egen farve og der sker også i livet og indimellem gør det det svært for os, hvis vi ikke er bevidste om egne leveregler. Vi har Bordet rundt og afslutningsvist en kort opsummering fra dagen.
  5. Styrke kort fra Positiv psykologi. Vi arbejder med at se jeres styrker og hvordan i anvender dem. Indimellem kan vores styrker skabe problemer og andre gange er vi ikke bevisdte om de styrker vi har og derfor glemmer vi at anvende dem som pårørende fordi vanerne er blevet kraftige. Vi arbejder udfra en situation som vi syntes vi har håndteret godt og får feedback fra vores partnere. Vi har alle de 24 styrker det er blot ikke alle vi anvender lige meget og som er lige vigtige/synlige for os. Dette er en af de dage hvor de fleste gå herfra boostet på energi. Bordet rundt og afslutningsvist en kort opsummering fra dagen.
  6. Mindfulness er et effektivt redskab til at finde små pust i hverdagen og vi kigger på hvordan du kan smyge det ind i din hverdag uden det bliver en ekstra belastning eller krav om flere opgaver. Samt laver flere forskellige mindfull øvelser. I får tilsendt en kropsscanning på mail. Bordet rundt og afslutningsvist en kort opsummering fra dagen.
  7. Bekymringer og grublerier er ofte noget pårørende er ramt af. Derfor har vi også Metakognitiv terapi med på programmet. Det handler om hvorfor vi grubler og bekymre os, og ikke mindst om vi kan lade være. Denne gang kigger vi på dynamikkerne som vedligeholder bekymringer og grublerier. Bordet rundt og afslutningsvist en kort opsummering fra dagen.
  8. Vi fortsætter med Metakognitiv terapi og laver forskellige øverlser der giver oplevelsen af kontrol over vores opmærksomhed og hvad det kan gøre ved vores tanker og følelser. Hvordan vil du have det hvis dine bekymringer og grublerier kunne være fastlagt til 15 min hver dag. At have en aktiv grubletid i stedet for at give grublerier eog bekymringerne din opmærksomhed hver gang de dukker op. Bordet rundt og afslutningsvist en kort opsummering fra dagen.
  9. Vaner – hvad har du for vaner nu ved slutningen af førløber og hvilke vaner havde du da vi startede. Vi arbejder ud fra Choiche therapy som handler om at kende sine vaner, om der er i den omsorgsfulde gruppe eller den kontrollerende gruppe. Både ud fra hvordan du taler til dig selv og din adfærd over for andre. Bordet rundt og afslutningsvist en kort opsummering fra dagen.
  10. Vi afslutter med at give en masse positiv feedback til hinanden i runden Den Varme Stol. Hvad har i observeret af styrker hos hinanden og forandringer. Evaluerings skema samt en gennemgang af det vi har været igennem. Hvad i evt har taget til jer og startet op med og om i har nået jeres SMART mål. Det kan være der er dukket nye mål op undervejs eller helt andre kompetencer.