Metakognitiv terapi

Tankerne om vores tanker!

En ny behandlingsmetode der har fokus på hvordan vi håndtere vores tanker og hvad vi vælger at gøre med dem.

Denne metode er meget effektiv inden for disse områder:

  • Stress
  • Depression
  • Social angst (SAD)
  • Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)
  • Generaliseret angstlidelse (GAD)
  • Posttraumatisk stresstilstand (PTSD)
  • Borderline personlighedsforstyrrelse
  • Psykoser

Den Metakognitive tilgang tager ikke udgangspunkt i følelserne med i stedet hvordan vi håndtere de tanker vi har om følelserne eller situationerne. Hvilke coping strategier du arbejder ud fra.

Som certificeret Metakognitive terapeut bestræber jeg mig på at fjerne tidskrævende bekymringer, spekulationer og grublerier eller fiksering af opmærksomhed på trusler samt fejlslåen coping-adfærd.

Dette gøres ved at hjælpe dig til at udvikle nye måder at kontrollere din opmærksomhed på, nye måder at forholde sig til sine negative tanker på, og ved at ændre de metakognitive overbevisninger – tanker om tankerne – der giver anledning til de uheldige tankemønstre og opmærksomhedsmønstre.

Ønsker du at få et indblik i en ny og på mange måde markant anderledes psykologisk tilgang, så kontakt mig på 20197304.

Adrian Wells

Metoden er udviklet af Adrian Wells fra Manchester Universitet, og bygger på hvorfor nogle af os udvikler psykiske lidelser og andre ikke.
I 2009 dokumenterede Adrian Wells at det ikke er sorger, ulykker eller triste følelser og tanker der gør og deprimerede, men måden vi håndtere vores tanker på.

Metakognitiv terapi er anbefalet af de engelske sundhedsmyndigheder som behandlingsmetode ved angst.

Jeg er uddannet af Adrian Wells hos MCT Institute og cerrificeret MCT-institute therapist. Så hos mig får du den rette guidning ind i det metakognitive univers.

 

Denne opmærksomhedstræningtræning skal anvendes i forbindelse med et MCT forløb.

Dansk version:

Svensk version: 

Den metakognitive opmærksomhedsøvelse kan fås på Dansk, Svensk og Engelsk. 

 

MCT institute Danish Branch
En garanti for en dokumenteret behandling

MCT institute

Opmærksomhedstræning